Kort #16162 Jungbeck, släkten

Jungbeck, släkten 2 .
                                               L 34 :1-14

[ Jungbeck, släkten ]

Brev . . . .

6.   Jungbeck, Henrik (1813-78)
7-8. Jungbeck, Karl Kristian Arvid (1843-1906,
       döpt Carl Christian A.) och h.h Hedda
       Mary Idalia, f.Norberg (1850- )
9.   Jungbeck, Georg Mauritz (1847-70)

Information

Kortnr:
16162
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

2 .
L 34 :1-14

[ Jungbeck, släkten ]

Brev . . . .

6. Jungbeck, Henrik (1813-78)
7-8. Jungbeck, Karl Kristian Arvid (1843-1906,
döpt Carl Christian A.) och h.h Hedda
Mary Idalia, f.Norberg (1850- )
9. Jungbeck, Georg Mauritz (1847-70)

Signum:
L 34 :1-14
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB