Kort #16495

 $. '
Karl IX
[Stadhfestelsesbref ... ] '
Hertig Carls skrift, hwaruti han erkänner K.
Johan för sin rätta konung, och thess arfwingar
til successores af Swea rijke, anno 1569.
i: Engestr. -

Information

Kortnr:
16495
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

$. '
Karl IX
[Stadhfestelsesbref ... ] '
Hertig Carls skrift, hwaruti han erkänner K.
Johan för sin rätta konung, och thess arfwingar
til successores af Swea rijke, anno 1569.
i: Engestr. -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB