Kort #16662

 [Karl XII]

Se: Gyllenkrok, A., Berättelse om ... Carl XII:£
uppbrott ur Saxen ... 1711. i: Engestr.
B.II.2. 8 & Sa.

Information

Kortnr:
16662
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XII]

Se: Gyllenkrok, A., Berättelse om ... Carl XII:£
uppbrott ur Saxen ... 1711. i: Engestr.
B.II.2. 8 & Sa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB