Kort #16685 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) D 1052

[Carl,  hertig af Södermanland]
 
Bref till hertig Carl från utländske furstar
samt ett från lord Acton, dat. Neapel 1794

Information

Kortnr:
16685
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

D 1052

[Carl, hertig af Södermanland]

Bref till hertig Carl från utländske furstar
samt ett från lord Acton, dat. Neapel 1794

Signum:
D 1052
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB