Sök i katalogen

Observera att sökningen sker i det automattolkade textunderlaget. Handskriven text går inte att söka i.

Sökresultat

71 träffar.

Kort 7207

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald. "Här kan man om frihet skrika..." Egenh. dikt i: Autografsaml,

Kort 7208

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald "Högt uppå berg, djupt ner i dalar..." Egenh. dikt i: Autografsaml.

Kort 7209

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Logogryf med nyckel i: Autografsaml.

Kort 7210

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie kansliråd, skald Morgonbön. Egenh. dikt i: Autografsaml.

Kort 7211

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Order till kanslirådet Clas Ekeblad att infinna sig på Drottningholm 1753 i: Autografsaml.

Kort 7212

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Samtal emellan Auctoren och des säng wid Gimmersta d. 12 aug.1737 om aftonen - D.1 Januari 1738. Egenh. (Tr. i Witterhets-arbeten IV 63; III 195 . ) 4 s i: Autografsaml,.

Kort 7213

D. 373. Dalin, Olof von Svea rikes historia. Del 1. (Sthlm 1747). 'Med marginalanteckn. af förf. - 4:o.

Kort 7214

D. 627. Dalin, Olof von Swea Rikes historia ifrån dess begynnelse till wåra tider. Fortsatt af I. Hallenberg.

Kort 7215

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Uppgifter om sig själv 1751 i: Autografsaml.

Kort 7216

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie kansliråd, skald "War wälkommen från de döda. Fröken Ulla fagra ros..." Egenh. dikt i: Autografsaml.

Kort 7217

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald "Wi börja nu åter vårt åhr och wärt hopp; , . " Egenh. dikt. i: Autografsaml.

Kort 7218

Dalin, Olof von Vår hjälte fick sitt banesår ... i: Engestr. B.II.2.21.(nr 9).

Kort 7219

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald "Äta litet, dricka watten..." Egenh. dikt. i: Autografsaml,

Kort 7220

Dalin, Olof von Inträdespredikan. - i: Vitterhetsstycken.M.S. = Vs. 128,

Kort 7221

Dalin, Olof von Kväden. i: Samling av vitterhetsstycken från mitten av 1700-talet. - Vs.49.

Kort 7222

Vf.68:1-3 Dalin, Olof von Poemer, Afskr, af flere (samtida) händer med register. - ö bd, 4:o. (Ryggtitel: "Manuskript.") Deposition från Österby bruk 1868.

Kort 7223

Vf. 74. Dalin, Olof von Poemer (tillfällighetsstycken, julklappsrim m.m.). - Orig, o. afskr. (samtida). 36 bl. 4:o.

Kort 7224

Vf. 71. Dalin, Olof von O . Dalins Poesies (på svenska). - St.-8:o, 306 s. + 34 s. register. Afskr. (Inneh. äfven några till Dalin skrifna tillfällighetsverser.)

Kort 7225

Vf. 81. Dalin, Olof von Skämtsamma predikningar, suppliker om pastorater etc. 95 st med register af Nescher. - 1 bd. 4:o. (=Neschers saml. 4:o., nr.122.)

Kort 7226

Dalin, Olof von Profpredikan.1751. - i: Vitterhetsstycken.] M.S . = Vs. 128.