Sök i katalogen

Observera att sökningen sker i det automattolkade textunderlaget. Handskriven text går inte att söka i.

Sökresultat

71 träffar.

Kort 7227

Vf. 82. Dalin, Olof von Sagor och skämtsamma skrifter, 20 st.(däribland äfven några af andra förf.) med register. - 4:o. (=Nescherska saml. 4:o., nr.193. )

Kort 7228

Vf. 69. Dalin, Olof von Åtskilliga poetiska skrifter. Åren 1751-53. - 4:o. Prydlig renskr. med textad titel- Lovisa Ulrikas krönta namnchiffer å pärm. (Drottningh. Bibl. katal.nr.64.)

Kort 7229

Vf. 83. Dalin, Olof von O.v.D-s åklagade skrifter. - 1 bd. Fol.

Kort 7230

Vf. 80. Dalin, Olof von Uppsatser hörande till Ov.D-s s.k. "calottpredikningar". - 1 konv. 4:o. 25 bl.

Kort 7231

Vf 73 Dalin, Olof von (1708-1763) Verser och Skämt av 0.v.D-. 1 vol. 4:o. [Ryggtitel: "Rulla på Lifsqvadronen i Stockholm, 1737"]. Inneh.: Rulla på [ordenssällskapet] Lijfsqvadronen I Stockholm 1737. - Utdrag af protocollen som blifwit hålne i det Ridderliga förbundet Avazu och Wallasis. - Impromptun, dikter, versbrev, parodier m.m. -

Kort 7232

Dalin, Olof von Verser om den arge Calott-Predikanten. - i: Vitterhetsstycken. M.s . = Vs. 128.

Kort 7233

Vf. 72. Dalin, Olof von Versar, uppsatser, bref och concepter af O- v- D-:s egen hand (med få undantag), kronol. ordnade (1751-62), de odaterade i en särskild fasc. - 4:o, 151 bl.

Kort 7234

Dalin, Olof von Verser. Afskr. = Rålamb. Fol., nr.145a

Kort 7235

[Dalin, Olof von] Se: Horn, A.& Wrangel., Vid O. von Dalins grav.- i: Vs. 44 .

Kort 7236

1. Dalin, Olof von [Verser av D-.] En tanka af högvälborna fru grevinnan Hedevig Douglas i rim utförd. - "Fader vår som från det höga ... " - Parodie. - Et bref till en fröken från en gammal vän ang:de hennes tre friare.- Orda-book.- "Du altings far den alla prisa..." - "Wi Ulrica Christina... fru till Ulrichsborg..." - Äta lite, dricka watn..." - (Forts.)

Kort 7237

2. i: V.s. 143. Dalin, Olof von [Verser av D-.] Kalottpredikningar.- Förteckning på calottiske föramlingens pastorer. - Ragvald Pykes bref till herr Silfverspasserklinga. - m.fl.

Kort 7238

Dalin, Olof von Verser. Afskrifter. i: Bleumer, J.G.: Vice-bok[!] uplagd åhr 1760, - Tv. -4:o. = Vs. 57. ": Witterhetsstycken, mest fr. midten o. sen. delen af 1700-11. - 4:o. =Vs.58.

Kort 7240

Dalin, Olof von - En andelig wisa i anledning af Fader wår, hwars auctor är Argus. - Avskr. . I: V.s.33 a (nr 6).

Kort 7241

Dalin, Olof von Öfwer dahlkarlarnes inträde i Stockholm. 1743. i: Engestr. B.II.2.21.(nr 29)

Kort 7242

i: V.s. 142:1:28 Dalin, Olof von öfver konungens i Preussens ... tobakspipa... [samt:] Öfver d. 1:a sept. 1736.

Kort 7243

[Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Biografi över Olof von Dalin på tyska av okänd. 2 s. i: Autografsaml.

Kort 7244

Vf. 79. [Dalin, Olof von] Galottiske handlingarne . - 4:o. 94 bl. (Renskr.dedik.-ex. till dr.Lovisa Ulrika.) Drottningholms Bibl.kat. nr.66.

Kort 7245

Dalin, Olof von Se: Bonde, G.: Anmärkningar vid Ol. Dalins Svenska D. 25. D. 316,

Kort 7246

Dalin, Olof von (1708-1763) skald Se: Samling av Argi Miscellan-skrifter. V.s.46 a.

Kort 7247

Dalin, Olof von (1708-1763), bibliotekarie, kansliråd, skald Se: Vs 173