Sök i katalogen

Observera att sökningen sker i det automattolkade textunderlaget. Handskriven text går inte att söka i.

Sökresultat

71 träffar.

Kort 7248

[Dalin, Olof von] Se: Cederhjelm, C.G.: Berättelse om den förtretliga händelsen jag råkat uti med herr D-. = I.c. 5.

Kort 7249

[Dalin, Olof von] Vid O.v.D-s graf, Koncept af Ad. Horn o. frih. Wrangel. - 30 bl. - i: Samlingar, Vittra, ur de Hornska papperen. Afskr. fr. 1700-t. - Fol. = Vs. 44.

Kort 7250

[Dalin, Olof von] Se: Gråå, J.G.: Vitterhetens odal-rätt...1770.- 4:o. = Vt. 117.

Kort 7251

[Dalin, Olof von] Se: Stråle, G.H.: Utkast till en biografi öfver Olof von Dalin. - 1 Pf, Fol. - I.d. 6.

Kort 7252

Dalin, Olof von (1708-1763) skald, historiker Avskrift av Dalins "Justification contre l´accusation d´avoir attaqué les Etats du Royaume dans le poème Herdespelet". 9 blad, 1756. Div., andra anteckningar, 3 blad, odat. i: D 128:4 B - Olle Holmbergs papper

Kort 7253

i: Vt. 128. Dalin, Olof von Verser D- vid hans graf 1763. -

Kort 8733

[Ekeblad, Claes (1708-1771) kanslipres.] Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Order till kanslirådet Clas Ekeblad att infinna sig på Drottningholm 1753 i: Autografsaml.

Kort 12531

) "t. 117. G ro å å , Johan Gabriel . Vitterhetens odal-rätt eller den vit ure Hof- cantz'erens ... Olof von Dalins oförgänglizga minne, uplifvat ... d.l17 Aug.l1770 ... af dern dödes fordna lärJunge [-7.D.3r5^^], !'ea dedi- kation till konungen (p^ vers).- &:o, 20 bl.

Kort 19535

Lifsqvadroneni Stockholm . (ordenssällskap) Dalin, Olof von (1708-1763) Rulla på Lijf-sqvadronen i Stockholm 1737, i: Vf 73

Kort 20669

Vs 173 Lärkan Vis-bok. Skriven omkring 1750. Innehåller 139 st. visor, nästan alla på svenska, många av dem av Olof von Dalin. Har tillhört George Stephens. acc. 1981/98

Kort 30145

I. d. 6. Stråle, G H Utkast till en biografi öfver Olof von Dalin. Konceptanteckningar, jämte en del afskrifter af Dalins skrifter. Fol.