Kort #27646

 Disa;
saml.
Themptanaer, Svens Westro-Gothus
De usu multipliaationis rationum in aequationnm re-
uelatione. 1803.
Praeses: Landerbeok, Niooläæüppsala

Information

Kortnr:
27646
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa;
saml.
Themptanaer, Svens Westro-Gothus
De usu multipliaationis rationum in aequationnm re-
uelatione. 1803.
Praeses: Landerbeok, Niooläæüppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort