Kort #27768

 Diss.
saml.
Todenius , Ericus Dalekarlus
Monumenta politico ecclesiastica ex archivo Palmski-
öldiano nunc primum in lucem edita. Cont. 14. 1755
Praeses: Celsius, Olavus 0. Uppsala

Information

Kortnr:
27768
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Todenius , Ericus Dalekarlus
Monumenta politico ecclesiastica ex archivo Palmski-
öldiano nunc primum in lucem edita. Cont. 14. 1755
Praeses: Celsius, Olavus 0. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort