Kort #27778

 _ Diss.
saml.
T 0 1 lsted 't, Iohannes Samuel Helsingus
Historiola litteraria poetam Vestrogothiae Latino-
rum. Pars 8. 1785.
a Praeses: Knös, Olavus Andreae, Uppsala
i

Information

Kortnr:
27778
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
T 0 1 lsted 't, Iohannes Samuel Helsingus
Historiola litteraria poetam Vestrogothiae Latino-
rum. Pars 8. 1785.
a Praeses: Knös, Olavus Andreae, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort