Kort #28076

 Diss.
saml.
W & hlste & t, Jehan'Wilhelm Gothoburgensia
Bidrag till den Svenska äathetikens historia. Del 1.
1840.
Praeses: Lénström, Carl Julius, Uppsala

Information

Kortnr:
28076
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & hlste & t, Jehan'Wilhelm Gothoburgensia
Bidrag till den Svenska äathetikens historia. Del 1.
1840.
Praeses: Lénström, Carl Julius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort