Kort #28100

 Diss.
' saml.
Walberg, Jah. Ulr. Nerioius
De methodis in historia disquisitionem Sect. 1.
1803.
Praeses: Gravander, Petr. 01. Uppsala,

Information

Kortnr:
28100
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
Walberg, Jah. Ulr. Nerioius
De methodis in historia disquisitionem Sect. 1.
1803.
Praeses: Gravander, Petr. 01. Uppsala,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort