Kort #28112

 Dianæ
sunl;
W &. 1 diua, Ericus Erici. Fjerdhunårenaia
3 Do.:sanotitato jurisjurandi; 1775.
j PmaseanIhre, Johannes, Uppsala.

Information

Kortnr:
28112
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dianæ
sunl;
W &. 1 diua, Ericus Erici. Fjerdhunårenaia
3 Do.:sanotitato jurisjurandi; 1775.
j PmaseanIhre, Johannes, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort