Kort #28240

 1 . Diss.
; saml.
, Varenil1 5, Gustaf Gothoburgensis
Afhandling om de wäxter, som i Bibelen omtalas. Del
9. 1828.
, Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala
l

Information

Kortnr:
28240
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1 . Diss.
; saml.
, Varenil1 5, Gustaf Gothoburgensis
Afhandling om de wäxter, som i Bibelen omtalas. Del
9. 1828.
, Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala
l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort