Kort #28295

 Diss.
! &_ saml.
! Weller, Adolph. P; Gothlandus
1
Illusions Optioa in diametro apparente lunae prcpe
* horizontem. 1796.
Praeses: Nordmark, Zacharias, Uppsala

Information

Kortnr:
28295
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
! &_ saml.
! Weller, Adolph. P; Gothlandus
1
Illusions Optioa in diametro apparente lunae prcpe
* horizontem. 1796.
Praeses: Nordmark, Zacharias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort