Kort #28322

 Diss.
saml.
W 9 nner , Martinus Ludovicus Stock-
_ holmiensis
Usu opii in febribus. 1797
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28322
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 9 nner , Martinus Ludovicus Stock-
_ holmiensis
Usu opii in febribus. 1797
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort