Kort #28437

 € DiSSo
ä saml.
1 W e s 't; m a n, Johan Gustaf Westmarmus—Dal.
' Scphokles' sorgespel. Del 16. 1859.

Praeses: Palmblaå, Vilhelmus Fr; Uppsala

Information

Kortnr:
28437
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

€ DiSSo
ä saml.
1 W e s 't; m a n, Johan Gustaf Westmarmus—Dal.
' Scphokles' sorgespel. Del 16. 1859.

Praeses: Palmblaå, Vilhelmus Fr; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort