Kort #28477

 Dias;
saml.
; Wetterling, Gustavus J; Smolanåus
De usa articuli apua Graecam. Pars 4; 1814.
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28477
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias;
saml.
; Wetterling, Gustavus J; Smolanåus
De usa articuli apua Graecam. Pars 4; 1814.
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort