Kort #28609

 Diss.
saml.
Wikla. n d, Matthias Leonardus Wermlandus
Problematum, quae ad philosophiam practicam perti-
nent, expositio. Sect. 582. 1825.
Praeses: Södermark, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28609
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wikla. n d, Matthias Leonardus Wermlandus
Problematum, quae ad philosophiam practicam perti-
nent, expositio. Sect. 582. 1825.
Praeses: Södermark, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort