Kort #28775

 l
* Diss.
* saml.
! V & hlste (1 %, Fetma Wermlandus
» De philosophie. morali, sacro doctori necessaria.
, 1776.

Praeses: Sleincour, Johannes Petrus Uppsala

Information

Kortnr:
28775
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

l
* Diss.
* saml.
! V & hlste (1 %, Fetma Wermlandus
» De philosophie. morali, sacro doctori necessaria.
, 1776.

Praeses: Sleincour, Johannes Petrus Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort