Kort #28870

 Diss.
' ! saml.
Zweigbergk, Petrus Anton v. Smolandus
Mutuo linéarum geometricarum contactu observationes.
Pars 2. 1836.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Information

Kortnr:
28870
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' ! saml.
Zweigbergk, Petrus Anton v. Smolandus
Mutuo linéarum geometricarum contactu observationes.
Pars 2. 1836.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort