Kort #28891

 1 Diss.

! O saml.

3 Ahrberg, Petrus Sudermannus

!

ä Incunabula orationis prosae ac ligate. 1759.

? Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

ï #
% .
l

Information

Kortnr:
28891
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1 Diss.

! O saml.

3 Ahrberg, Petrus Sudermannus

!

ä Incunabula orationis prosae ac ligate. 1759.

? Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

ï #
% .
l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort