Kort #28896

 % Dias.
; saml.
; Å l: e :: berg, Nicolaus Leonh. Gestrioiua

De schola triviali Hudiksvallensi'. 1807;
W Praeses: Jäderlund, Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
28896
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Dias.
; saml.
; Å l: e :: berg, Nicolaus Leonh. Gestrioiua

De schola triviali Hudiksvallensi'. 1807;
W Praeses: Jäderlund, Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort