Kort #28903

 Diss.
o saml.
L Akerblom , Johannes Franciscus Westmannus-
? Dal.
!
1 Olbia, Milesiorum colonia. Pars 1. 1851
1
1
Praeses: Brogren, Carolus Gust. Uppsala
1 _

Information

Kortnr:
28903
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
L Akerblom , Johannes Franciscus Westmannus-
? Dal.
!
1 Olbia, Milesiorum colonia. Pars 1. 1851
1
1
Praeses: Brogren, Carolus Gust. Uppsala
1 _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort