Kort #29003

 DiSS.
.. saml.
' 0 h :- ström, Johannes Uplandus
Specimen aoademicwn sistema Odam secundam Pindari
Olympionun in Latinum conversam. 1790.
Praeses: Pousette, Carolus, Uppsala,

Information

Kortnr:
29003
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS.
.. saml.
' 0 h :- ström, Johannes Uplandus
Specimen aoademicwn sistema Odam secundam Pindari
Olympionun in Latinum conversam. 1790.
Praeses: Pousette, Carolus, Uppsala,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort