Kort #29134

 Diss.
saml.
Elfste & t , Johannes Gestricius
3 De in Hos. cap. 9. vers. 12. non aequ-
ipollente 1758
!
å Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Information

Kortnr:
29134
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Elfste & t , Johannes Gestricius
3 De in Hos. cap. 9. vers. 12. non aequ-
ipollente 1758
!
å Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort