Kort #29157

 Diss.
saml.
G 11. ::.- eliu :, Laurentius Westmannus
; Diss. in scriptis N. T. voca-
bulum explanans. 17670
3 Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29157
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
G 11. ::.- eliu :, Laurentius Westmannus
; Diss. in scriptis N. T. voca-
bulum explanans. 17670
3 Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort