Kort #7896 Edgren, August

Edgren, August ä. Mariefred

ÅA, (17:e.   såna
- Melua. 7 j I  Å
 erszfzmoar
sååå  [1:70] (grå: m 6)

I)

Information

Kortnr:
7896
Låda:
22 DU-EH
Text:

ä. Mariefred

ÅA, (17:e. såna
- Melua. 7 j I Å
erszfzmoar
sååå [1:70] (grå: m 6)

I)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort