Kort #7803 Hälsoåret 1958

Hälsoåret 1958 Hälsoåret 1958

Syftar till att skapa ökad förståelse för sundare kost-och levnadsvanor, fysisk träning, strävandena att genom rehabilitering återföra den handikappade till normalt arbets- och samhällsliv. Arrangerat av Svenska korpora-tions[idrotts]förbundet, Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation och Folksam.

Med.
Hyg.
1958

Information

Kortnr:
7803
Låda:
09 HU-I
Text:

Hälsoåret 1958

Syftar till att skapa ökad förståelse för sundare kost-och levnadsvanor, fysisk träning, strävandena att genom rehabilitering återföra den handikappade till normalt arbets- och samhällsliv. Arrangerat av Svenska korpora-tions[idrotts]förbundet, Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation och Folksam.

Med.
Hyg.
1958

Signum:
Med. Hyg. 1958
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB