Kort #18831 Fabritius, Maria Charlotta 1808-1887

Fabritius, Maria Charlotta 1808-1887 Fabritius, Maria Charlotta
1808 - 1887. Gift Törnblom
Fa.

Information

Kortnr:
18831
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fabritius, Maria Charlotta
1808 - 1887. Gift Törnblom
Fa.

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB