Kort #18911 Fagraeus, Gustaf Mauritz Isidor I:son 1878-

Fagraeus, Gustaf Mauritz Isidor I:son 1878- Fagraeus, Gustaf Mauritz Isidor I:son
Estlands generalkonsul. 1878- .
AB. LS.

Information

Kortnr:
18911
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fagraeus, Gustaf Mauritz Isidor I:son
Estlands generalkonsul. 1878- .
AB. LS.

Signum:
AB, Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB