Kort #18925 Fahlbeck, Alice 1860-1929

Fahlbeck, Alice 1860-1929 Fahlbeck, Alice f. Willebrand
f. Willebrand. Professorska, f. 1860, d. 1929
LS

Information

Kortnr:
18925
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlbeck, Alice f. Willebrand
f. Willebrand. Professorska, f. 1860, d. 1929
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB