Kort #18927 Fahlbeck, Erik 1841-1886

Fahlbeck, Erik 1841-1886 Fahlbeck, Erik
Premieraktör, f. 1841, d. 1886
Sn. Foto. Fb.

L-m dep.

Information

Kortnr:
18927
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlbeck, Erik
Premieraktör, f. 1841, d. 1886
Sn. Foto. Fb.

L-m dep.

Signum:
Sn. Foto. Fb.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB