Kort #18932 Fahlberg, Helena

Fahlberg, Helena Fahlberg, Helena
"Platskan", känd kopplerska i Stockholm.i slutet av 1700-
talet. g.m. grenädjären Cretzmer.
Silh.

En1. uppg. av B.Schöldström i Idun 31/7 91 skall porträttet
istället föreställa Christina Nyman, f. Westman. - En
helt olika silh. angives av Carlén i Bellmansuppl. 2:155
föreställa Platskan.

Information

Kortnr:
18932
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlberg, Helena
"Platskan", känd kopplerska i Stockholm.i slutet av 1700-
talet. g.m. grenädjären Cretzmer.
Silh.

En1. uppg. av B.Schöldström i Idun 31/7 91 skall porträttet
istället föreställa Christina Nyman, f. Westman. - En
helt olika silh. angives av Carlén i Bellmansuppl. 2:155
föreställa Platskan.

Signum:
Silh.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB