Kort #18939 Fahlcrantz, Aurora Wilhelmina

Fahlcrantz, Aurora Wilhelmina Fahlorantz, Aurora Wilhelmina 
LS
Se: Valerius, A. W.

Information

Kortnr:
18939
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlorantz, Aurora Wilhelmina
LS
Se: Valerius, A. W.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB