Kort #18940 Fahlcrantz, Axel 1851-1925

Fahlcrantz, Axel 1851-1925 Fahlcrantz, Axel
Landskapsmålare, S. t. bisk. F. i Västerås.
f. 1851 5/9, d. 1925 14/9
Sn. LS. Fa

Information

Kortnr:
18940
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Axel
Landskapsmålare, S. t. bisk. F. i Västerås.
f. 1851 5/9, d. 1925 14/9
Sn. LS. Fa

Signum:
Sn. LS. Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB