Kort #18954 Fahlcrantz, Gustaf 1850-1925

Fahlcrantz, Gustaf 1850-1925 Fahlcrantz, Gustaf Edvard
Advokat, v. häradshöfding, f. 1850 8/4, d. 1925
Sn. LS, Fa. Alb.543:66

Information

Kortnr:
18954
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Gustaf Edvard
Advokat, v. häradshöfding, f. 1850 8/4, d. 1925
Sn. LS, Fa. Alb.543:66

Signum:
Sn. LS. Fa. Alb.543:66
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB