Kort #18964 Fahlcrantz, Wilhelmina Dorotea

Fahlcrantz, Wilhelmina Dorotea Fahlorantz, Wilhelmina Dorotea 
Se: Dahlberg, W. D.

Information

Kortnr:
18964
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlorantz, Wilhelmina Dorotea
Se: Dahlberg, W. D.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB