Kort #19015 Fahnehjelm, Charlotta 1816-73

Fahnehjelm, Charlotta 1816-73 Fahnehjelm, Lovisa Charlotta
1816-73. Dtr t. major Fredrik W. F. (1772-1835) o. h.
1:a h. Anna Charl. Bedoire (1783-1816). G. 1. 1845 m. 
bruksäg. Per Chr. Rettig (1788-1862) ;  2. 1864 m. 
kammarrättsr. Car1 W. Zetterström (1806-84).
Fa

Information

Kortnr:
19015
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahnehjelm, Lovisa Charlotta
1816-73. Dtr t. major Fredrik W. F. (1772-1835) o. h.
1:a h. Anna Charl. Bedoire (1783-1816). G. 1. 1845 m.
bruksäg. Per Chr. Rettig (1788-1862) ; 2. 1864 m.
kammarrättsr. Car1 W. Zetterström (1806-84).
Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB