Kort #19064 Falk

Falk Falk
Doktor, bankkamrer.
Sn

Information

Kortnr:
19064
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk
Doktor, bankkamrer.
Sn

Signum:
Sn
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB