Kort #19134 Falk, Gustaf 1870-1926

Falk, Gustaf 1870-1926 Falk, Gustaf
Prakt. läkare, Sthlm, f. 1870, d. 1926.
Ls

Information

Kortnr:
19134
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Gustaf
Prakt. läkare, Sthlm, f. 1870, d. 1926.
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB