Kort #19152 Falk, Hugo 1862-1925

Falk, Hugo 1862-1925 Falk, Hugo
Kapten, författare, f. 1862, d. 1925.
LS, Fa.

Information

Kortnr:
19152
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Hugo
Kapten, författare, f. 1862, d. 1925.
LS, Fa.

Signum:
LS, Fa.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB