Kort #19176 Falck, Kurt 1888-

Falck, Kurt 1888- Falck, Kurt Richard
1888- . f . Fil. lic., undervisn.råd. S. t.jägm. Carl R.
F. (1854—1916) o. Kristina Larsson (1859-1944). G.1913
m. teckn.lär. Elsa Selldén (1886- ).

Sv.portr.saml. Fa 290, Fa

Information

Kortnr:
19176
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falck, Kurt Richard
1888- . f . Fil. lic., undervisn.råd. S. t.jägm. Carl R.
F. (1854—1916) o. Kristina Larsson (1859-1944). G.1913
m. teckn.lär. Elsa Selldén (1886- ).

Sv.portr.saml. Fa 290, Fa

Signum:
Sv.portr.saml. Fa 290, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB