Kort #19244 Falkenberg, Augusta Fredrika Henrika Adamina

Falkenberg, Augusta Fredrika Henrika Adamina Falkenberg, Augusta Fredrika Henrika Adamina (Dicken)
Se: Strömfelt, Aug. Fredr.Henr. Adam. (Dicken)

Information

Kortnr:
19244
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Augusta Fredrika Henrika Adamina (Dicken)
Se: Strömfelt, Aug. Fredr.Henr. Adam. (Dicken)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB