Kort #19363 Fallenius, Karl Magnus 1815-1879

Fallenius, Karl Magnus 1815-1879 Fallenius, Karl Magnus
1815-1879. Teol. o. fil. dokt. Pastor primarius o. 
kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen.
Album 91:15, Fa, Sv.portr.sam1. P59
Alb.257:11

Information

Kortnr:
19363
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fallenius, Karl Magnus
1815-1879. Teol. o. fil. dokt. Pastor primarius o.
kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen.
Album 91:15, Fa, Sv.portr.sam1. P59
Alb.257:11

Signum:
Album 91:15, Fa, Sv.portr.sam1. P59, Alb.257:11
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB