Kort #2773 Appelberg, Inez [Felicia] 1883-1975

Appelberg, Inez [Felicia] 1883-1975 Appelberg, Inez [Felicia]
[f. 1883, d. 1975, gift Nordberg?]
Br.saml. 4a

Information

Kortnr:
2773
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, Inez [Felicia]
[f. 1883, d. 1975, gift Nordberg?]
Br.saml. 4a

Signum:
Br.saml. 4a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB