Kort #2820 Apolloff, Herman 1836-

Apolloff, Herman 1836- Apolloff, Herman
1836- , kapten, Södra Skånska inf.regementet.
Alb. 174: 150, Fa

Information

Kortnr:
2820
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apolloff, Herman
1836- , kapten, Södra Skånska inf.regementet.
Alb. 174: 150, Fa

Signum:
Alb. 174: 150, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB