Kort #2840 Arbin, Maria Fredrika Charlotta von 1822-1900

Arbin, Maria Fredrika Charlotta von 1822-1900 Arbin, Maria Fredrika Charlotta von
1822-1900, g.m. Adolph Fredrik Mannerskantz.
Fc

Information

Kortnr:
2840
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbin, Maria Fredrika Charlotta von
1822-1900, g.m. Adolph Fredrik Mannerskantz.
Fc

Signum:
Fc
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB