Kort #33446

 r w
Junker, Alice
Kontorist
Alb.758:87

Information

Kortnr:
33446
Låda:
45 JU-KH
Text:

r w
Junker, Alice
Kontorist
Alb.758:87

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort