Kort #33571

 Jöns 5 o n , Ebba
g. Bonnert
Alb.380:lug

Information

Kortnr:
33571
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jöns 5 o n , Ebba
g. Bonnert
Alb.380:lug

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort